BACK

…read more about project in Helsinki

Projektin Helsingin osuus

Helsingin osuus euroooppalaisesta City Ghettos of today –projektista kutsuu yhdistyksiä ja kulttuurilaitoksia sekä yksittäisiä toimijoita taiteen, teatterin, kulttuurienvälisen kansalaistyhteiskunnan alueelta rakentamaan yhdessä merkityksellisiä kokemuksia ghetto-käsitteeseen liittyen. Kysymme ihmisten omien kokemusten kautta, onko olemassa alueellisia ja konkreettisia tai näkymättömiä ja aineettomia muureja, jotka erottavat ihmisryhmiä toisistaan ja jos niin on, miksi, milloin ja miten nämä muurit ilmenevät Helsingissä. Entä miten kaupunkimme tilanne suhtautuu muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin?

Prosessin lopputulokset esitetään syyskuussa 2014 viikoilla 37 ja 38 Helsingissä installaationa kahdessa tilassa, kulttuurikeskus Stoassa Itäkeskuksessa ja kauppakeskus Forumissa kaupungin keskustassa. Näiden 12 päivän ajan kollektiivinen työskentely jatkuu kansainvälisen taiteilijaryhmän ohjauksessa, jonka jäsenet tulevat projektin yhteistyökaupungeista Varsovasta, Bolognasta, Milanosta, Pariisista ja Berliinistä. Avoimissa keskusteluissa esitellään myös muita tämän hetken moninaista kaupunkitodellisuutta heijastavia tapausesimerkkejä taiteen ja tutkimuksen alueelta.

Kulttuurienvälinen, monialainen suunnitteluryhmämme koostuu ihmisistä, joilla on erilaisia kokemuksia ja taitoja ja utelias, kriittinen ja yhteistyöhaluinen asenne. Kokeilemme, miten teatterin, videon ja äänitaiteen keinot vaikuttavat kokemusten jakamiseen, kuuntelemiseen ja kertomiseen. Miten meidän kaupunkimme tarinat, äänet ja kuvat monimuotoistuvista alueista, niiden kaduista ja ihmisistä muistuttavat toisien kaupunkien tarinoita? Taiteen hahmotamme aktiivisen kansalaisuuden työkaluksi ja tavoitteeksi, joka parhaimmillaan mahdollistaa odottamattomia kohtaamisia, sanatonta ymmärrystä ja kokonaisen olemisen hetkiä.