Areszt Śledczy Warszawa – Służewiec

9 maja w ramach projektu artyści odwiedzili skazanych w warszawskim Areszcie Śledczym na Służewcu. Przeprowadzili zajęcia twórcze z grupą teatralną zorganizowaną przez Strefę WolnoSłow. Spotkania z osadzonymi były inspiracją do dyskusji na tematy odizolowania, zamknięcia i radzenia sobie z sytuacją życia w odosobnieniu, odnajdywania kreatywnych sposobów na przetrwanie, oddolnych inicjatyw i inspiracji do przekształcania przestrzeni, w jakiej się żyje.

Nagranie audio z wizyty artystów projektu “The City Ghettos of Today” w Areszcie Śledczym na Służewcu, Maj 2014

Wólka Kosowska

Wólka Kosowska to fenomen, bo tu nie tylko pracuje wielu cudzoziemców z Wietnamu, Chin czy Turcji, którzy tworzą unikatowe wielonarodowe centrum handlu, ale obcokrajowy tu także mieszkają, zakładają rodziny i wysyłają dzieci do pobliskich przedszkoli i szkół. Na jednej z ulic widnieje spory billboard reklamujący nowe osiedle mieszkaniowe, przedstawiający twarze wietnamskiej rodziny.

Na centra handlowe w Wólce Kosowskiej składa się przede wszystkim część chińska, wietnamska i turecka. Wszystkie trzy to kilkupoziomowe budynki podzielone na sklepy, głównie z odzieżą. Podstawowym środkiem transportu jest hulajnoga, na której umieszcza się towary do ekspresowego przewiezienia. Aby nie spadły, do dolnej części hulajnogi przybita jest deska, na której można spokojnie położyć nawet duży karton.

W części chińskiej i wietnamskiej pracuje dużo nastolatków, którzy są nieustannie w ruchu – wnoszą, przenoszą, wynoszą i przewożą towar. Śmigają na hulajnogach we wszystkie strony, ale ich twarze ani drgną. Gdybyśmy rozszyfrowali napisy po chińsku i wietnamsku w windach towarowych, być może dowiedzielibyśmy się, jaki mają stosunek do Wólki, swojej pracy, a może nawet i do samych Polaków.

Warsztat badawczy we FROG-u

Od września 2013 roku w byłej siedzibie Fundacji Rozwoju “Oprócz Granic” pod opieką Aleksandra Rybotyckiego z Państwowego Muzeum Etnograficznego oraz kadry Strefy WolnoSłowej w trwają prace warsztatu badawczego – etapu przygotowawczego projektu „The City Ghettos of Today”. Uczestnicy dobrani w pary odwiedzają i przeprowadzają wywiady z przedstawicielami mniejszości narodowych mieszkających w Warszawie. W warsztat badawczy zaangażowali się także studenci dr Renaty Włoch z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zebrane materiały – literackie i fotograficzne – zostaną wykorzystane w performansie oraz staną się inspiracją do pracy z zagranicznymi artystami w czasie warsztatów twórczych w maju i grudniu w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Przebieg spotkań warsztatu badawczego można obserwować na blogu http://miejskiegetta.wordpress.com

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie uczestniczy w projekcie zarówno służąc konsultacją merytoryczną dotyczącą warsztatów badawczych i badań, jak i udostępnia przestrzeń na główne działania w projektu w Warszawie – na warsztaty i instalacje w maju 2014 roku i styczniu 2015 roku.
W czasie pierwszej odsłony projektu “The City Ghettos of Today” w maju 2014 roku w muzeum artystyczna kadra projektu prowadziła warsztaty twórcze z migrantami i Polakami. W Państwowym Muzeum Etnograficznym 17 maja 2014 r. odbył się również pokaz instalacji oraz performance “Miranda patrzy na morze”

 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, założone w 1888 roku, jest najstarszym tego typu muzeum w Polsce. Muzeum gromadzi świadectwa polskiej i zagranicznej kultury ludowej – zbiory muzealne liczą ponad 80.000 obiektów. W instytucji prezentowane są wystawy stałe, które dotyczą kultur z Afryki, Oceanii i Ameryki oraz obrazują niektóre aspekty polskiej kultury ludowej. Muzeum organizuje także czasowe wystawy tematyczne. Palcówka posiada różnorodną ofertę edukacyjną i kulturalną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych – organizuje warsztaty, debaty, projekcje kina artystycznego i społecznego.

www.ethnomuseum.pl

Nagrania z warsztatów muzycznych: